-ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ 

Εκ μέρους της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνεται  ο κατάλογος αιτούντων μετάθεσης για το σχολικό έτος 2019-2020. Από 13-12-2019 έως και 18-12-2019 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το αρμόδιο ΠΥΣΔΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.