Διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών μονάδων

7 Νοεμβρίου, 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

16 Οκτωβρίου, 2023

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ. ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

11 Οκτωβρίου, 2023

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ. ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

11 Σεπτεμβρίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ : Α) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ, Β) 1ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Γ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6 Σεπτεμβρίου, 2023

Αναπροσαρμοσμένος Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Αττικής και Πρόγραμμα Συνεντεύξεων

Μετάβαση στο περιεχόμενο