ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

21 Νοεμβρίου, 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο